Жалал-Абад санатории жөнүндө

Курорттук тарыхы жана санаториянын өнүгүшү, жаратылыш шарттары жана минералдык булактар, дарылоо, көрсөтмөлөр жана дарылоо үчүн карама-каршы көрсөтмөлөр .